дръпване

същ. - внезапно движение, тласък, тласкане, друсане, трепване
същ. - дърпане, теглене, теглителна сила
същ. - щипване, ощипване, пощипване, откъсване

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • дръпване назад — словосъч. прибиране, свиване, скъсяване, сбръчкване, ретракция …   Български синонимен речник

  • внезапно движение — словосъч. тласък, тласкане, дръпване, друсане, трепване …   Български синонимен речник

  • друсане — същ. внезапно движение, тласък, тласкане, дръпване, трепване същ. разклащане, раздрусване, клатушкане …   Български синонимен речник

  • дърпане — същ. дръпване, теглене, теглителна сила същ. повдигане, издигане, надигане и спадане, хвърляне същ. влачене, опъване, изпъване, изтегляне, издърпване …   Български синонимен речник

  • откъсване — същ. отделяне, откъснатост, обособеност, изолация същ. разделяне, разединение, разрив същ. щипване, ощипване, пощипване, дръпване …   Български синонимен речник

  • ощипване — същ. щипане, защипване, прещипване, ухапване, захапване същ. щипване, пощипване, дръпване, откъсване …   Български синонимен речник

  • пощипване — същ. щипване, ощипване, дръпване, откъсване …   Български синонимен речник

  • прибиране — същ. дръпване назад, свиване, скъсяване, сбръчкване, ретракция …   Български синонимен речник

  • ретракция — същ. дръпване назад, прибиране, свиване, скъсяване, сбръчкване …   Български синонимен речник

  • сбръчкване — същ. дръпване назад, прибиране, свиване, скъсяване, ретракция …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.